page_banner

Култура

Профил на Copmany      |      Култура      |      Опрема

Култура на Копмани

yx_wh01

Корпоративна цел: Ние ги исполнуваме континуираните потреби на клиентите со дизајнирање, производство и обезбедување безбедни, ефективни и иновативни производи.

Политика за квалитет: Строго контролирајте го купувањето, зајакнете ја контролата на процесот, обезбедете безбедни производи и обезбедете задоволство на клиентите.

Управување со квалитет:  Во постојаните промени и иновации, создаваме квалитет на производот кој е попривлечен, покредибилен, повреден и потешко да се надмине од конкурентите.

Подмладување на претпријатието: единство, лојалност, прагматизам и учење.

Корпоративна култура:сериозна, искрена и убава; да комуницираат, да иновираат и да градат претпријатие за учење.

Основни вредности: Заснована на вера, заснована на чесност, заснована на доблест

Менаџмент филозофија: Создавајте заеднички цели, постигнувајте заеднички одговорности и постигнувајте консензус со сите.

Политика за работа: Проактивни, брзи и поблиску до клиентите.